Sistema Mikroinformatiko eta Sareen Teknikariak

Isolaturiko edo sarean dauden sistema mikroinformatikoak instalatu, konfiguratu eta mantendu, baita ere sare lokalak inguru txikietan.

Oinarrizko eta aplikazio software-a, haridun, haririk gabekoa edo mixto diren sare lokalak eta sare publikoetara konektatutako sareak instalatu eta konfiguratu.

Ordenagailuak eta periferikoak eraiki eta konfiguratu.

Kudeaketa Administratiboa

Lan, kontable, komertzial, finantzari eta legedi arloetan laguntza administratiboa eskaintzea, baita ere erabiltzaile eta bezeroarenganako arreta, bai enpresa publiko zein pribatuetan, indarrean dagoen legedia eta kalitate araudiak aplikatuz, bezeroaren poztasuna segurtatuz eta ingurumenarekiko eta lanerako arriskuen prebentzio legeak betez.

Erizaintzaren Laguntzailea

Paziente/bezeroari erizaindegi arretan lagundu.

Pazientearen inguruneko osasun baldintzak eta kontsulta/unitate/zerbitzu ezberdinetan erabilitako osasun material/instrumentala zaindu.

Aho eta hortzen osasunaren inguruko lanetan lagundu.

Ikasketa hauek lan arriskuen prebentziozko oinarrizko aktibitateak egiteko beharrezko ezagutzak ematen ditu.