ALMI Zentroaren zuzendaritzak Kalitateari, Ingurumenari eta Laneko Osasunari eta Segurtasun Sistemari buruz egiten du arreta enpresa antolatzeko modu gisa, oinarrizko zutabeetan oinarrituz, hala nola zerbitzuen kalitatea, bere prozesuak , kutsaduraren prebentzioa, egindako jarduerekin lotutako ingurumenean duen eragina minimizatzea, lesioak prebenitzea eta osasuna okerrera egitea arriskuak ezabatzeko eta OSHrentzako arriskuak murrizteko langileek eta gainerako interesdunek, etengabeko hobekuntza Kalitatea Kudeatzeko Sistemaren, Ingurumenaren eta Laneko Osasunaren eta Segurtasunaren eta bezeroen gogobetetasunaren eraginkortasuna.

ALMI Ikasketa Zentroak ildo estrategiko gisa identifikatu ditu etengabeko berrikuntza eta hobekuntza, zeinek aldaketara moldatzea sustatu behar duten; teknologia, antolakuntza, kudeaketa eta prozesuak barne. Horretarako, berrikuntza-planak garatzen dira eta kalitatea hobetzean sakontzen da. Kalitatea eta ingurumena kudeatzeko ildo estrategikoa honakoan oinarritzen da:

 • Interes-talde guztien erantzukizuna: ikasleak, kideak, langileak, hornitzaileak, administrazioa…
 • Almi Ikasketa zentroa lanbide-heziketako erreferentziazko zentroa izaten jarraitzea.
 • Sistema antolatzea, gauzatzea eta hobetzea eman daitezkeen akatsak saihesteko eta gizartera eskaintzen dizkiogun zerbitzuak eta ekarpena hobetzeko.
 • Geure bezeroen poztasunera bideratuta (ikasleak, familiak, administrazioa eta erakunde publikoak zein pribatuak).
 • Kudeaketa-Sistema eta heziketa-prozesuak hobetzeko plan jarraitua.
 • Gehieneko arreta garapen teknologikoari eta aurrerapen horiek geure eskura jartzen dituzten aukerei.
 • Ingurumeneko jardunbide egokiak garatzea, ezartzea eta jarraitzea, zeinek geure zerbitzuen ondorioz sortutako eragin nagusiak gutxiesten laguntzen dutenak.
 • Lanerako baldintza seguruak eta osasuntsuak eskaintzea lesioak prebenitzeko eta laneko osasunean okerrera egiteko.
 • Erabil itzazu Langileen eta haien ordezkarien kontsulta eta parte hartzea Laneko Segurtasun eta Osasunerako tresna gisa.
 • Hezkuntzako bikaintasuneko prozesuarekin, zentroan dauden pertsonen kualifikazio altuarekin eta enpresen beharrizanen ezagutzarekin, lan eta prestakuntza beharrei erantzuteko prest dauden ikasleei eskaintzen diegu.

MISIOA

Errespetu eta erantzunkizun pertsonalaren giroan hezkuntza modelo berritzaile bat eskaintzea, guraso, langile eta ikaslegoaren arteko kolaborazioan lagunduta bikaintasun akademikoa bai profesional mailan baita pertsonal mailan lortzea eta gizarterako lan egiteko gai diren pertsonei formakuntza ematea.

 

BISIOA

Ikastetxe ezagun bat izatea hurrengo elementuengatik:

 • 0 ikasketaren testuinguruan.
 • Sistema adimenduetan eta berrikuntza teknologikoan.
 • Lankidetza adimenaren eta malgutasun eraldatzailean.
 • Internazionalizazioan.
 • Hobekuntza jarraian.

BALIOAK

Bezeroarenganako orientazioa: bezeroa gure ekintzaren ardatz nagusia dela jakitea eta haien behar eta itxaropenei erantzuna ematea.

Espiritu berritzailea: ikastetxearen garapen iraunkorrarentzako baliogarriak diren berrikuntza eta hobekuntzak era aktiboan bilatu beharra.

Taldeko lana: misioa eta bisioa lortzeko aktuazioa koordinatu eta kohesionatua izatea, helburu pertsonal eta kolektiboak konbinatzea eta ezagutza konpartitzea.

Errespetua: ezarritako arau komunen eta ezberdinaren onarpenetik oinarrituta, norbere iritziak adierazteko askatasuna onartzea.

Genero berdintasuna: emakumezko eta gizonezkoen arteko benetako eta efektiboa den berdintasuna lantzea.

Erantzukizun soziala: gizartearen baloreei errespetua eta ingurumenarekiko lotura.