MISIOA:

Gizarteari hezkuntza-eredu berritzaile baten bidez, berdintasunean, errespetuan eta erantzukizun pertsonalean oinarritutako giro batean, ikaslearengan oinarritutako bikaintasun akademikoa lortzea. Arreta pertsonalizatuaren eta irakasle eta langile dedikatuen bidez, gure ikasleak profesional bikainak eta herritar konprometituak bihurtzen dira.

BISIOA:

Almi Ikastetxearen ikasle guztiei beren garapen intelektuala, profesionala eta soziala ahalbidetuko dieten baldintzak sortzea eta mantentzea.

BALOREAK:

  • Bezeroarenganako orientazioa: bezeroa gure ekintzaren ardatz nagusia dela jakitea eta haien behar eta itxaropenei erantzuna ematea.Espiritu berritzailea: ikastetxearen garapen iraunkorrarentzako baliogarriak diren berrikuntza eta hobekuntzak era aktiboan bilatu beharra.Taldeko lana: misioa eta bisioa lortzeko aktuazioa koordinatu eta kohesionatua izatea, helburu pertsonal eta kolektiboak konbinatzea eta ezagutza konpartitzea.

    Errespetua: ezarritako arau komunen eta ezberdinaren onarpenetik oinarrituta, norbere iritziak adierazteko askatasuna onartzea.

    Genero berdintasuna: emakumezko eta gizonezkoen arteko benetako eta efektiboa den berdintasuna lantzea.

    Erantzukizun soziala: gizartearen baloreei errespetua eta ingurumenarekiko lotura. GJHak betetzera bideratua, arreta berezia jarriz ingurumenarekin eta laneko segurtasun eta osasunarekin.

MISIOA

Gizarteari hezkuntza-eredu berritzaile baten bidez, berdintasunean, errespetuan eta erantzukizun pertsonalean oinarritutako giro batean, ikaslearengan oinarritutako bikaintasun akademikoa lortzea. Arreta pertsonalizatuaren eta irakasle eta langile dedikatuen bidez, gure ikasleak profesional bikainak eta herritar konprometituak bihurtzen dira.

 

BISIOA

Almi Ikastetxearen ikasle guztiei beren garapen intelektuala, profesionala eta soziala ahalbidetuko dieten baldintzak sortzea eta mantentzea.

BALIOAK

Bezeroarenganako orientazioa: bezeroa gure ekintzaren ardatz nagusia dela jakitea eta haien behar eta itxaropenei erantzuna ematea.

Espiritu berritzailea: ikastetxearen garapen iraunkorrarentzako baliogarriak diren berrikuntza eta hobekuntzak era aktiboan bilatu beharra.

Taldeko lana: misioa eta bisioa lortzeko aktuazioa koordinatu eta kohesionatua izatea, helburu pertsonal eta kolektiboak konbinatzea eta ezagutza konpartitzea.

Errespetua: ezarritako arau komunen eta ezberdinaren onarpenetik oinarrituta, norbere iritziak adierazteko askatasuna onartzea.

Genero berdintasuna: emakumezko eta gizonezkoen arteko benetako eta efektiboa den berdintasuna lantzea.

Erantzukizun soziala: gizartearen baloreei errespetua eta ingurumenarekiko lotura. GJHak betetzera bideratua, arreta berezia jarriz ingurumenarekin eta laneko segurtasun eta osasunarekin.